nav-left cat-right
cat-right

Prima pagina

ANUNT IMPORTANT! CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE MUNCITOR BUCATAR, MUNCITOR INTRETINERE, SOFER:
ANUNT MUNCITOR BUCATAR
ANUNT MUNCITOR INTRETINERE
ANUNT SOFER                       
Prezentarea proiectului “Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational
dedicat” în CSEI Sighetu Marmatiei, jud Maramureș

În Centrul Școlar de Educatie Incluziva Sighetu Marmației materialele educaționale (portal educațional și lecții interactive) și  echipamentele din cadrul proiectului “Sprijinirea sistemului educaţional special prin portal educaţional dedicat“  au fost utilizate  de cadre didactice la învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, cursurile  de zi și învățământ la domiciliu/ profesor de sprijin.

Portalul educațional și lecțiile interactive sunt  accesate de cadrele didactice atât în școală cât și la domiciliul elevilor, deoarece cadrelor didactice li s -a pus la dispoziție  CD-ul cu lecțiile interactive în timpul cursului de instruire. In acest sens, profesorii care predau la domiciliul elevilor pot accesa aceste lectii la domiciliul elevilor.

 

 linkul către portalul https://scolispeciale.edu.ro.

http://scspecialasighet.ro/

Portalul educațional și lecțiile interactive pot fi accesate în școala noastră în:

  • Cabinetul TIC/ CES în care se află echipamentele primite în dotare prin proiectul  “Sprijinirea sistemului educaţional special prin portal educaţional dedicat“
  • Laboratorul  AEL – sub supravegherea administratorului de sistem și a cadrului didactic care alege să își desfășoare lecția  acolo
  • Cabinetul de psihodiagnoză unde psihologul lucrează  individual sau pe grupe  cu  elevi din școală
  • Cabinete de logopedie
  • Săli de clase dotate cu calculator și videoproiector
  • La domiciliul elevilor cu învățătorul la domiciliu/ prof. itinerant sau de sprijin

Lecțiile  sunt rulate  în prezența întregii clase -folosind videoproiectoarele din dotarea școlii  în cabinetul AEl/TIC/săli de clasă , individual la cele 5 calculatoare primite în dotare sau  cu câte un copil în cabinetele în care au fost instalate lecțiile în prezența logopedului/psihologului.

Cadrele didactice  aleg lecțiile interactive variat, în funcție  de materia predată și caracteristicile elevilor.

Elevilor școlii noastre le plac foarte mult lecțiile interactive, ne solicită  și individual accesarea acestora. În acest sens, pe lângă lecțiile /secvențele folosite în timpul lecțiilor, elevii solicită accesarea lor ca pe o recompensă, ca un bonus în  timpul pauzelor, a terapiilor ocupaționale. Iar acest lucru ne bucură.

Director,                                                                 Responsabil cabinet TIC/CES

Prof. Dunca Ileana                                                              Prof. Marfici Oresia

                               

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SIGHETU MARMATIEI

AVIZIER

pdi-sighet-2014

planuri-operationale-pdi-sighetpdi-sighet-2014

Posturi vacante ISJMM- mobilitate

    Conform politicii educaționale a MECTS privind realizarea coordonatelor majore ale reformei în învățământ (calitate, eficiență,echitate), Școala Gimnazială Specială Sighetu Marmației, (acum CSEI) și-a propus pentru perioada 2012-2017 următoare obiective și strategii de dezvoltare:

1. VIZIUNEA 

     Şcoala doreşte construirea premiselor pentru înzestrarea elevilor cu competenţe, deprinderi şi abilităţi, atât pentru câştigarea independenţei personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socioprofesionale în concordanţă cu cerinţele pieţii muncii din România.

2.MISIUNEA

Asigurarea continuității școlarizării elevilor cu CES în aceeași unitate prin crearea / acreditarea claselor de învățământ liceal, în concordanță cu posibilitățile elevilor dar și cu cerințele peiței muncii din zonă.
Cunoaşterea clară a trăsăturilor şi calităţilor individuale ale elevilor în vederea promovării culturii,
strategiei şi practicii educaţionale din învăţământul special, având ca scop formarea şi dezvoltarea
personalităţii autonome şi creative a copilului, care să permită integrarea lui în societate

3.SCOPUL EDUCAŢIONAL:

Aplicarea şi respectarea principiilor „şanse egale pentru toţi” şi „nimeni nu-i superior altuia”plecând de la premisa că diferenţele dintre oameni sunt normale, că învăţământul trebuie să se adapteze la aceste diferenţe şi la cerinţele educative speciale care derivă din ele şi nu copilul să fie obligat să se adapteze unor aserţiuni prefabricate privind scopul şi natura învăţământului.