nav-left cat-right
cat-right

Prima pagina

                       CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SIGHETU MARMATIEI

AVIZIER

pdi-sighet-2014

planuri-operationale-pdi-sighetpdi-sighet-2014

Posturi vacante ISJMM- mobilitate

    Conform politicii educaționale a MECTS privind realizarea coordonatelor majore ale reformei în învățământ (calitate, eficiență,echitate), Școala Gimnazială Specială Sighetu Marmației, (acum CSEI) și-a propus pentru perioada 2012-2017 următoare obiective și strategii de dezvoltare:

1. VIZIUNEA 

     Şcoala doreşte construirea premiselor pentru înzestrarea elevilor cu competenţe, deprinderi şi abilităţi, atât pentru câştigarea independenţei personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socioprofesionale în concordanţă cu cerinţele pieţii muncii din România.

2.MISIUNEA

Asigurarea continuității școlarizării elevilor cu CES în aceeași unitate prin crearea / acreditarea claselor de învățământ liceal, în concordanță cu posibilitățile elevilor dar și cu cerințele peiței muncii din zonă.
Cunoaşterea clară a trăsăturilor şi calităţilor individuale ale elevilor în vederea promovării culturii,
strategiei şi practicii educaţionale din învăţământul special, având ca scop formarea şi dezvoltarea
personalităţii autonome şi creative a copilului, care să permită integrarea lui în societate

3.SCOPUL EDUCAŢIONAL:

Aplicarea şi respectarea principiilor „şanse egale pentru toţi” şi „nimeni nu-i superior altuia”plecând de la premisa că diferenţele dintre oameni sunt normale, că învăţământul trebuie să se adapteze la aceste diferenţe şi la cerinţele educative speciale care derivă din ele şi nu copilul să fie obligat să se adapteze unor aserţiuni prefabricate privind scopul şi natura învăţământului.